[1]
Stramljič Breznik I., „Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P“, SCN, let. 2, št. 2, str. 63–74, okt. 2020.