[1]
Valh Lopert A., „Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih“, SCN, let. 2, št. 2, str. 50–62, okt. 2020.