[1]
Čeh Steger J., „Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine“, SCN, let. 2, št. 1, str. 129–143, okt. 2020.