[1]
Švajncer M., „Martina POTISK, 2022: Medkulturnost in sodobni slovenski roman.“, SCN, let. 16, št. 1, str. 200–204, jun. 2023.