[1]
Zver N., „Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek.“, SCN, let. 16, št. 1, str. 175–179, jun. 2023.