[1]
Pavlič M., Stepanov A., in Stateva P., „Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih“, SCN, let. 16, št. 1, str. 17–34, maj 2023.