[1]
Ulčnik N. in Nikolovski G., „Slovenščina na prvi pogled – poletna šola na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru“, SCN, let. 15, št. 2, str. 207–208, okt. 2022.