[1]
Ulčnik N., „Marko Jesenšek (ur.), 2021: Deroči vrelec Antona Krempla“, SCN, let. 15, št. 1, str. 408–411, apr. 2022.