[1]
Jakoša S., Glavač D., in Stramljič Breznik I., „Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju“, SCN, let. 15, št. 1, str. 7–25, apr. 2022.