[1]
Pintarič M., „»Zaprto« ali »odprto« pojmovanje zgodovine pri Joachimu Du Bellayju?“, SCN, let. 14, št. 2, str. 232–247, okt. 2021.