[1]
Ulčnik N. in Nikolovski G., „Pristopi k poučevanju sklonov pri slovenščini kot drugem in tujem jeziku“, SCN, let. 14, št. 2, str. 216–231, okt. 2021.