[1]
Chłopek D., „Angielskie czasowniki statyczne ‘hope’ i ‘love’ i aspekt ciągły: w przykładach z COCA “, SCN, let. 14, št. 2, str. 202–215, okt. 2021.