[1]
Orel I., „Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768)“, SCN, let. 14, št. 2, str. 147–176, okt. 2021.