[1]
Orožen M., „Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja“, SCN, let. 14, št. 2, str. 67–122, okt. 2021.