[1]
Karničar L., „Neumorno ustvarjanje in spoznavanje Stvarnika“, SCN, let. 14, št. 2, str. 56–66, okt. 2021.