[1]
Jesenšek M., „Iz življenja in dela Martine Orožen“, SCN, let. 14, št. 2, str. 11–50, okt. 2021.