Nikolovski G. (2020) „SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE, KNJIŽEVNOST IN POUČEVANJE SLOVENŠČINE. SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 16. STOLETJA. VELIKI MADŽARSKO-SLOVENSKI SPLETNI SLOVAR. Ur. Marko Jesenšek“, Slavia Centralis, 13(2), str. 235–241. doi: 10.18690/scn.13.2.235–241.2020.