Pulko S. in Zemljak Jontes M. (2020) „Potrebe, izzivi in dobre prakse pri jezikovnem poučevanju priseljencev“, Slavia Centralis, 13(2), str. 203–213. Dostopno na: https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/974 (Pridobljeno: 27september2023).