Koletnik M. (2020) „Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru“, Slavia Centralis, 13(2), str. 64–82. doi: 10.18690/scn.13.2.64–82.2020.