Vogel J. (2020) „Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika“, Slavia Centralis, 11(2), str. 74–92. doi: 10.18690/scn.11.2.74–92.2018.