Janiec-Nyitrai A. (2020) „RÓBERT KISS SZEMÁN: SLOVANSKÝ GOETHE V PEŠTI. JÁN KOLLÁR A NÁRODNÍ EMBLEMATISMUS STŘEDOEVROPSKÝCH SLOVANŮ (A Slavonic Goethe in Hungary. Ján Kollár and National Emblematism of Central European Slavs)“, Slavia Centralis, 8(2), str. 94–96. doi: 10.18690/scn.8.2.94–96.2015.