Šabec N. (2020) „V ZELENI DRŽELI ZELENI BREG: STUDIES IN HONOR OF MARC L. GREENBERG“, Slavia Centralis, 13(1), str. 277–280. doi: 10.18690/scn.13.1.277–280.2020.