Filipi G. (2020) „Regionalna lingvistična atlasa: Istriotski lingvistični atlas (ILA), Istroromunski lingvistični atlas (IRLA)“, Slavia Centralis, 3(2), str. 191–207. doi: 10.18690/scn.3.2.191–207.2010.