Ulčnik N. (2020) „Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne“, Slavia Centralis, 3(2), str. 125–137. doi: 10.18690/scn.3.2.125–137.2010.