Bokal L. (2020) „Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji“, Slavia Centralis, 3(2), str. 109–124. doi: 10.18690/scn.3.2.109–124.2010.