Karničar L. (2020) „Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike“, Slavia Centralis, 3(2), str. 80–86. doi: 10.18690/scn.3.2.80–86.2010.