Blažeka Đuro (2020) „Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik“, Slavia Centralis, 3(2), str. 54–73. doi: 10.18690/scn.3.2.54–73.2010.