Gala S. in Ostromęcka - Frączak B. (2020) „Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij“, Slavia Centralis, 3(2), str. 5–16. doi: 10.18690/scn.3.2.5–16.2010.