Stramljič Breznik I. (2020) „Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P“, Slavia Centralis, 2(2), str. 63–74. doi: 10.18690/scn.2.2.63–74.2009.