Čeh Steger J. (2020) „Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine“, Slavia Centralis, 2(1), str. 129–143. Dostopno na: https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/608 (Pridobljeno: 22september2021).