Stramljič Breznik I. (2020) „Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste“, Slavia Centralis, 1(2), str. 67–76. doi: 10.18690/scn.1.2.67–76.2008.