Zver N. (2023) „Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek.“, Slavia Centralis, 16(1), str. 175–179. doi: 10.18690/scn.16.1.175–179.2023.