Pavlič M., Stepanov A. in Stateva P. (2023) „Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih“, Slavia Centralis, 16(1), str. 17–34. doi: 10.18690/scn.16.1.17–34.2023.