Jakoša S., Glavač D. in Stramljič Breznik I. (2022) „Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju“, Slavia Centralis, 15(1), str. 7–25. doi: 10.18690/scn.15.1.7–25.2022.