Gawlak M. (2021) „O liczbie podwójnej w wybranych polskich tłumaczeniach słoweńskiej prozy“, Slavia Centralis, 14(2), str. 248–257. doi: 10.18690/scn.14.2.248–257.2021.