Pintarič M. (2021) „»Zaprto« ali »odprto« pojmovanje zgodovine pri Joachimu Du Bellayju?“, Slavia Centralis, 14(2), str. 232–247. doi: 10.18690/scn.14.2.232–247.2021.