Chłopek D. (2021) „Angielskie czasowniki statyczne ‘hope’ i ‘love’ i aspekt ciągły: w przykładach z COCA “, Slavia Centralis, 14(2), str. 202–215. doi: 10.18690/scn.14.2.202–215.2021.