Kida I. (2021) „Wybrane uniwersalne procesy prowadzące do zmian w językach świata“, Slavia Centralis, 14(2), str. 195–201. doi: 10.18690/scn.14.2.195–201.2021.