Orel I. (2021) „Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768)“, Slavia Centralis, 14(2), str. 147–176. Dostopno na: https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1344 (Pridobljeno: 21januar2022).