Orel I. (2021) „Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768)“, Slavia Centralis, 14(2), str. 147–176. doi: 10.18690/scn.14.2.147–176.2021.