Orožen M. (2021) „Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja“, Slavia Centralis, 14(2), str. 67–122. doi: 10.18690/scn.14.2.67–122.2021.