Orožen M. (2021) „Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja“, Slavia Centralis, 14(2), str. 67–122. Dostopno na: https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1341 (Pridobljeno: 21januar2022).