Jesenšek M. (2021) „Iz življenja in dela Martine Orožen“, Slavia Centralis, 14(2), str. 11–50. doi: 10.18690/scn.14.2.11–50.2021.