Horvat N. (2021) „Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine“, Slavia Centralis, 14(1), str. 312–315. doi: 10.18690/scn.14.1.312–315.2021.