Rusek Z. (2021) „O nazwach koszuli w językach słowiańskich“, Slavia Centralis, 14(1), str. 93–110. doi: 10.18690/scn.14.1.93–110.2021.