Nikolovski, Gjoko. 2020. „SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE, KNJIŽEVNOST IN POUČEVANJE SLOVENŠČINE. SLOVAR SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 16. STOLETJA. VELIKI MADŽARSKO-SLOVENSKI SPLETNI SLOVAR. Ur. Marko Jesenšek“. Slavia Centralis 13 (2), 235–241. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.235–241.2020.