Čeh Steger Jožica. 2020. „Zgodnje Obdobje Slovenske ekspresionistične Kratke Proze in Njene Slogovne Prvine“. Slavia Centralis 2 (1), 129–143. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/608.