Pavlič, Matic, Artur Stepanov, in Penka Stateva. 2023. „Raba Dvojine Glede Na stavčno Funkcijo Samostalnika in Ohranjenost Dvojinskih Oblik V šestih Slovenskih narečjih“. Slavia Centralis 16 (1), 17–34. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.17–34.2023.