Pintarič, Miha. 2021. „»Zaprto« Ali »odprto« Pojmovanje Zgodovine Pri Joachimu Du Bellayju?“. Slavia Centralis 14 (2), 232–247. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.232–247.2021.