Ulčnik, Natalija, in Gjoko Nikolovski. 2021. „Pristopi K poučevanju Sklonov Pri slovenščini Kot Drugem in Tujem Jeziku“. Slavia Centralis 14 (2), 216–231. https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1348.