Chłopek, Dorota. 2021. „Angielskie Czasowniki Statyczne ‘hope’ I ‘love’ I Aspekt ciągły: W przykładach Z COCA “. Slavia Centralis 14 (2), 202–215. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.202–215.2021.