Jesenšek, Marko. 2021. „Iz življenja in Dela Martine Orožen“. Slavia Centralis 14 (2), 11–50. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.11–50.2021.